ติดต่อ บริษัท ดับบลิวเจ แมชชีน วิชั่น จำกัด

เราพร้อมที่จะให้บริการการรวมระบบที่สมบูรณ์สำหรับสายการผลิตของคุณเพื่อขจัดข้อผิดพลาดใด ๆ

ติดต่อฝ่ายขาย
ชื่อ: ณัฐพงศ์ สุพรรณผิว                      ตำแหน่ง: Marketing Leader
อีเมล์: natthapong@wjmvs.com        เบอร์โทร: 098-827-6477, 063-597-4514

เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมบริการที่ดีเยี่ยมแก่คุณ

ณัฐพฤทธ์  โชติวิบูลย์ลักษณ์ 
กรรมการผู้จัดการ
E-mail : support@wjmvs.com
ธันย์ชนก ด้วงแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
E- mail : payment@wjmvs.com
รัตนาภรณ์ แจ่มดวง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
E-mail : rattanaporn@wjmvs.com
ธวัชชัย งามผ่อง
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
E-mail : tawatchai@wjmvs.com
สุรพล สุพรรณเนียม
ผู้จัดการฝ่ายขายงานระบบ
E-mail : surapol@wjmvs.com