คอมพิวเตอร์และจอสำหรับอุตสาหกรรม

Industrial PC แปลตรงๆ ตัวก็คือคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมนั่นเอง คุณสมบัติหลักของคอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมก็คือ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน หรือที่เรียกกันว่า 24/7

ADVANTECH

WINMATE

ASUS IoT