ติดต่อเรา

  • ชื่อ : แพรวรดา พัฒนะธาดากุล
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • อีเมล์ : adminsales@wjmvs.com
  • เบอร์โทร : 098-827-6477, 063-192-5930

เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่วยงานอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ