แมชชีนวิชั่นเลนส์ เลนส์อุตสาหกรรม

เลนส์สำหรับวิชันซิสเต็มโซลูชันการจัดแสงคุณภาพสูงช่วยให้สามารถจับภาพ วิเคราะห์ และตีความภาพได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต หุ่นยนต์ และการควบคุมคุณภาพบรรลุผลผลิต ประสิทธิภาพ และความแม่นยำที่สูงขึ้นในกระบวนการอัตโนมัติ

VS TECHNOLOGY

KOWA

FUJINON

SCHNEIDER

NAVITAR

COMPUTAR